Turen til Island og Isleik


Margit Hjukse kan danses og synges selv i en heturpottur på Island.

Søljas jubileumstur til Island er gjennomført. Det ble et sterkt møte med Island og islendingene. Dagboka fra turen vil etter hvert bli lagt ut på nettet sammen med en del bilder.

Turen var delt i to. Den første uka deltok Sølja på Isleik, en folkedansfestival som ble arrangert i Reykjavik for sjette gang. Det var 150 deltakere fra Norge, 24 av dem kom fra Sølja.


Felles dans måtte foregå innendørs den første dagen på grunn av dårlig vær. Men deretter ble det bra!

Neste uke var viet en tur til det nordlige Island. Hovedmålet var å besøke Hamars vennskapsby Dalvik.


I Dalvik ble vi mottatt av rådmann og kommuneingeniør og vist rundt på museet.

Besøket i vennskapsbyen ble behørig omtalt i lokalavisa Bæjarpósturinn. Kommunen tok vennlig imot Sølja, ga oss omvisninger i byen og bygda rundt og spanderte en lunsj på oss. Sølja overrakte gaver fra laget og fra Hamar kommune.

Flere bilder kommer etter hvert i albumet.

Denne siden ble oppdatert 27.02.2011