Styre og stell i Sølja

 

 

Styreverv etter årsmøtet i januar 2015

 

Verv

Navn

Telefon

Epostadresse

leder

Steinar Joten

412 10 637 stejoten@hotmail.com
nestleder og
studieleder, HA-kontakt
Nils Slapgård 994 14 672 nilsstsl@hotmail.com

kasserer

Torstein Solli

416 26 811 torstein.solli@gmail.com

sekretær og bunadskontakt

Reidun Berg 900 61 752 em-berg@online.no

styremedlem, Søljanytt

Amme Marie Stenmark

950 83 116 amstenmark@gmail.com

1. varamedlem

Ingrid M. Tuko

456 38 579

ingrid.tuko@hotmail.com

2. varamedlem

Margrethe Schjøth

 

geir-pau@online.no

3. varamedlem

Erik Gudbrandsen

971 10 076

er-gud@online.no

 

 

Andre verv og oppgaver i 2015

 

Verv

Navn

Telefon

Epostadresse

Søljas hjemmeside 

Anne Marie Stenmark

950 83 116 amstenmark@gmail.com

Programkomite

Ingrid M. Tuko 62 52 87 72 ingrid.tuko@hotmail.com

 

Arnfinn Nes 62 35 26 38 arnf-nes@online.no

 

Steinar Joten

412 10 637 stejoten@hotmail.com

Valgkomite

Gerd Astrid Stenberg 957 32 840 gerast@online.no

 

Rolf Strandlie Olsen 905 34 428 rolf.strandlie@gmail.com
  Hans B. Marcussen 917 31 692 davidstuen1@yahoo.no

Kontaktperson for kontradansgruppa

Ingrid M. Tuko

456 38 579

ingrid.tuko@hotmail.com

Revisorer

Egil Nordhagen
Tor Fosnes

911 66 596
413 55 795
egnordha@bbnett.no
tbfosnes@gmail.com

Vara:

Ola Pettersen

915 55 828 olapet@online.no

 

 

Søljas lover