Stordanskveld under dansens dager

Stordanskveldene i Sølja har vært godt besøkt, og i år vil vi prøve med et ekstra stordansarrangement, lagt til dansens dager. Vi ser fram til en artig kveld på Casa nova i Kavegen fredag den 29. april kl 1900. Ingrid og Einar har ansvar for kvelden. Danselista er ikke klar, men sikkert er det at de to (for oss) nye visene "Ole Morske" og "Det hersket en konge i Østerdal" kommer på programmet. Endelig danseliste vil bli kunngjort.

Ole Morske
1) Nu vil jeg begynde en vise på ny.
Hvor om? Hvor om?
Alt om Ole Morske og hans vene viv.
:/: Og hans vene viv :/:
På salten i Norge går dans
Ole Morske!
Ole Morske ligger krumpen på loftet.
Sandelig han skal her ned om der står nogen råd dertil.

Resten av teksten finnes her.


Visa ”Det hersket en konge i Østerdal” er skrevet på dansk av nordmannen Niels Weyer og trykt første gang i 1798. Visa er mye brukt på Færøyene, i en versjon som skiller seg ganske mye fra originalen: Omkvedet er et annet, og delvis er selve handlingen i visa endret. Jan Schrøder har modernisert og fornorsket visa ved å smelte sammen de to versjonene. Det er denne teksten vi vil bruke i Sølja framover. Se teksten her. Et opptak fra Færøyene finner du her. Mens notene til visa er her.

 

Denne siden ble oppdatert 29.12.2013