Tjuendedagsball i Sølja 2001

Tradisjon fra 1989 til i dag

(alle fotos: Sølja/Knut Åge Sveen)

Søljas tjuendedagsball gikk av stabelen den 13. januar 2001. Ballet har blitt tradisjon i laget og har vært arrangert sammenhengende hvert år siden 1989. Ballkomiteen besto av Kjersti Prestkvern, Amund Bolstad, Alvhild Gjestvang, Jan Schrøder, Magnhild Gjevre og Kjell Gjevre. Ballmester Marita Ramstad, står med blomster i midten.

Balltradisjonene i Sølja kan du lese i en annen artikkel av Jørgen Fredheim.

Denne siden ble oppdatert 14.02.2011