Bunadsarbeidet

"Folkedanslaget Sølja har til oppgåve å fremje forståing og interesse for folkedans (songdans, turdans, bygdedans, gammeldans), folkeviser/folkemusikk og bygdebunader, - og skape eit miljø med dette som grunnlag." (Formålsparagrafen i Søljas lover).

Sølja bruker bunad på sine leikfester og framsyninger og arbeider aktivt for å fremme bruken av bunad som festplagg i distriktet. I tillegg har ei prosjektgruppe i Sølja ledet rekonstruksjonsarbeidet med den nyeste Hedemarksdraktmodellen.

Kvinnebunad fra Hedemarken, rekonstruert type, er gjenskapt på grunnlag av drakttradisjonene fra Hedemarksbygdene i siste del av 1700- og første del av 1800-tallet. Kvinneklærne hadde på den tiden klare trekk av rokokkostilen som preget motedraktene på 1700-tallet. Bymoten hadde ikke gjort sitt inntog på Hedemarken ennå, så det er folkedrakter det her er tale om, sammensatt av tradisjonelle draktdeler som stakk, trøye, snøreliv, serk, lue, sjal, understakk, strømper og låslomme.


FOTO: Atelier Klingwall, Hamar

Grunnlaget for den rekonstruerte kvinnebunaden er bl.a. grundige studier av draktdeler fra tidsperioden. Det er også gjennomført omfattende innsamling og registrering av draktdeler fra museer og i privat eie, både innenfor og utenfor Hedemarken. Det er videre foretatt betydelige litteraturstudier av skifteprotokoller og annet historisk kildemateriale. Anskaffelse, utvikling og produksjon av tekstilene har vært spesielt omfattende, siden flere av stoffene ikke har vært produsert her i landet i nyere tid.

Rekonstruksjonsarbeidet er gjennomført av ei prosjektgruppe i Sølja i nært samarbeid med Statens bunad- og folkedraktråd. Husfliden Hamar er overført retten til produksjon og distribusjon av bunaden.


FOTO: Atelier Klingwall, Hamar

Flere opplysninger: 
Husfliden, Strandgt. 65 
2300 Hamar 
Telefon: 62 52 32 95

Denne siden ble oppdatert 27.02.2011