Musikken

Musikken er en viktig del av folkedansmiljøet. Vi er så heldige at vi har levende musikk på de aller fleste øvingene våre, i tillegg til på framsyninger, leikfest og ball.

Sølja har siden starten samarbeidet med lokale spillemenn på Hedemarken. Vi har kommet i kontakt med mange gode musikere på Hedmarken og i Elverum. På terminlista går det fram hvem som spiller de enkelte mandagene.

Leik:
Jarl Eivind Løvik


 
Anders Gjørlie

 
Nordlysv 17,
2312 Ottestad

Nordåsv 429,
2387 Brumunddal

 
62 57 79 30
/ 951 41 641

412 51 291


jelovik@online.no


gjorslie@gmail.com

Gofoten:
Ingjerd Hollekim


Lars Hollos gt. 35,

2318 Hamar

 
909 81 397


ingjerdlh@gmail.com

Berit Østmoen og
Ulf Bjørkelo

Øvre Skurubergsv 1
2412 Sørskogbygda

 

beros@hedmark.org

Leif Ingvar Ranøien

 

 

leif.ingvar.ranoien@
glomdalsmuseet.no

Terje Erik Berget

Vestre Skogbygdv 345,
2340 Løten

62 59 49 31/
480 06 771

 

Olav Sæta

Krokv 50,
2320 Furnes

62 35 03 38 /
 913 91 046

olav.saeta@gmail.com

 

Stein Skogen Grytting

Sankt Mikaelsv 140
2324 Vang

995 08 070

stskogen@bbnett.no

 

Kjell Gjevre

Midtvangv 537
2324 Vang

62 59 56 63 /
 997 01 678

kein-gje@online.no

 

 

Olav og Stein
Olav og Stein på mandagsøving. Foto Jan Schrøder.

Spellmannslaget Leik er også en god samarbeidspartner, til øving og ikke minst til fest. Laget feirer 40 års jubileum i år, og er en jubilant i god form og med et bredt repertoar! Mer om Leik finner du på lagets egen hjemmeside: Se her.

Leik spiller på 20. dagsball

Leik spiller på 20.dagsball
Leik spiller på Søljas 20.dagsball. Foto Jan Schrøder

Denne siden ble oppdatert 02.03.2015