Folkedanslaget Sølja


Sølja samlet på Domkirkeodden sommeren 1998. (FOTO: PER ERIK HOLLAND)

Folkedanslaget Sølja ble stiftet den 4.10.1974. Medlemstallet har i gjennomsnitt ligget på mellom 80 og 100 medlemmer. De siste årene har det vært mellom 50 og 70 medlemmer.

Sølja har som hovedoppgave å fremme forståelse og interesse for folkedans (sangdans, turdans, bygdedans, gammeldans), folkeviser/folkemusikk og bygdebunader, og å skape et miljø med dette som grunnlag. Laget har vært medlem av Noregs Ungdomslag (NU) fra 1975.

Selv om dansen er den viktigste aktiviteten, har det vært naturlig for laget å arbeide for økt bruk av bunad som festplagg. Ei prosjektgruppe i laget har rekonstruert en ny kvinnebunad fra Hedemarken.

Sølja har et variert danserepertoar og tar gjerne på seg danseoppdrag i distriktet. Hovedlaget har turdans, gammeldans og sangdans på programmet mens "kontradansgruppa" danser i gammel storgardstradisjon fra Hedemarken.

Folkedanslaget Sølja har høstet internasjonal erfaring gjennom besøk og deltakelse på folkedansfestivaler i Sverige, Finland, Danmark, Litauen, Belgia, Skottland og Canada. Sommeren 1999 var Sølja i Seattle, USA og Victoria i Canada.

Denne siden ble oppdatert 27.02.2011