Sølja-platten til Ingrid Maurstad Tuko

Ingrid Maurstad Tuko ble den 25. oktober tildelt Sølja-platten. Denne utmerkelsen har vært delt ut av Sølja med ujamne mellomrom siden innstiftelsen i 1990. Hun får prisen for sitt intense, aktive og kvalitetsbevisste arbeid for Sølja og folkedansen. Arbeidet har vært særlig intensivt siden midten av 1990-tallet da hun startet å instruere sangdans i laget. I 1998 ble hun valgt til leder, et verv hun hadde i 5 år, lenger enn noen andre i lagets 30-årige historie. Ledervervet hadde hun samtidig med at hun fortsatte med instruksjon. Ingrid M. Tuko er den første kvinnelige mottakeren av æresbevisningen.

I følge statuttene kan Sølja-platten deles ut til personer i og utenfor laget som har gjort en spesiell innsats for Sølja og folkedansen. Før denne tildelingen har fem personer blitt æret:

  • 1992: Ove Moripen
  • 1993: Jørgen Østvang
  • 1995: Jørgen Fredheim
  • 1998: Folke Flateland
  • 1999: Arnfinn Nes

Styret i Sølja

Denne siden ble oppdatert 27.02.2011