Bestilling av video

Kontradansvideoen/DVDen består av tre separate "program":

1. Et kortprogram, "Ball på Hverven gård" (ca 20 min)

2. Program med festklær, 6 danser i sin helhet (ca 40 min) Polonese med vals som avslutning Firetur fra Stange Fransese Lancier 2 kotiljongdanser (Ordenstegn og sløyfer og Kavalerisjokk)

3. Program med vanlige klær, 7 danser i sin helhet (ca 60 min) Kvadrilje Lancier Fransese Trondheimer Fandango Figaro Firetur fra Stange

Fransese på Hverven.

Hele programmet får plass på én VHS-video og på to DVDer. Til dansene er det henvisning til dansebeskrivelse og musikk, slik at materialet kan brukes med formål instruksjon.

Bestillinger

Send en e-post

Skriv til Olaf Strandvoll, Parkvegen 21 J, 2380 Brumunddal

Ring til telefon 62 35 36 31 (Olaf Strandvoll)

Prisen er 150 kroner for videoen og 200 kroner for begge DVDene. Porto kommer i tillegg.

 

Denne siden ble oppdatert 16.01.2008